Hakkımızda

Kalite yönetimi

ATC' nin Kalite Yönetim Sistemi, hızlı karar vermek ve uygulamaya geçebilmek için, minimum bürokrasi ve dokümantasyon prensiplerine dayanılarak oluşturulmuştur. Bu özellikler, aşağıda belirtilmiş proje bazlı yönetim ve süreç yaklaşımlari kullanılarak kazanılmış ve kalite yönetim sistemine başarı ile entegre edilmıştir:
 
* Mevcut ve gelecekteki müşterilerin ihtiyaçlarını anlamak, müşteri gereksinimlerini karşılamak ve müşteri beklentilerinin üzerinde hizmet sunmaya gayret etmek,
     
* Ortak amaç ve yön bulmaya liderlik ederek, şirket hedeflerini gerçekleştirmek için çalışanların tamamıyla dahil olabilecekleri ortamı yaratmak ve bu ortamı korumak,
     
* ATC üyelerinin, tüm seviyelerde, ATC organizasyonun esasını teşkil ettiklerinin bilincinde olmak ve onların tam katılımı ile yeteneklerinin ATC’nin kalite başarısı için kullanılmasını sağlamak,
     
* Arzu edilen sonuçlara daha verimli şekilde ulaşmak için faaliyetleri ve ilgili kaynakları tek bir süreç olarak yönetmek,
     
* Birbiri ile ilişkili süreçleri, ATC’nin, kalite hedeflerini başarmada etkililiğine ve verimliliğine katkıda bulunan bir sistem olarak tanımlamak, anlamak ve yönetmek,
      
     
* Veri ve bilgilerin analizine dayanan etkili kararlar almak,
     
* Tedarikçiler ile, ortak değer yaratmak için, karşılıklı fayda sağlayan ilişkiler kurmak.
ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi, ATC Kalite Yönetim Sistemi'nin sürekli güvencesi ve geliştirilmesi için önemli bir araç olarak kullanılır. Amerikan Standartları Enstitüsü’nün (EQA) belgelendirme kuruluşu, ISO 9001:2008 sertifikasının geçerliliğinin devamı için şirketimizde periyodik denetlemeler gerçekleştirmektedir.
 
ATC ISO 9001:2008 sertifikası
ATCGOW.com
İletişim Bilgileri
İletişim Formu
Reşatbey Mah. Fuzuli Cad. No :35 Nehir Apt. Kat :2 Daire 5 Seyhan - Adana - Turkiye
+90 322 459 06 60
+90 322 459 06 60
atc@atcincinerator.com
     
 
   
© 2016 ATCGOW. Tüm Hakları Saklıdır.
Piramit Bilişim ve Danışmanlık Hizmetleri